Utbildning

Idéutveckling, Marknadsföring, Starta Eget, Arbetsmiljö

Vår målsättning är att deltagarna ska få kunskaper direkt användbara i den egna verksamheten. Från teori till praktik. Starta Eget, Arbetsmiljö, Marknadsföring  och Innovationsutveckling är de områden vi utbildar i.