Utbildning och föreläsning

DISC, Idéutveckling och Starta Eget,

Min målsättning är att deltagarna ska få kunskaper direkt användbara i den egna verksamheten. Från teori till praktik. Områdena är Idéutveckling, Marknadsföring, Starta Eget och nu även färgspråket DISC.

Är certifierad hos Ensize och använder deras verktyg i pussel DISC och drivkrafter, vid föreläsningar och analyser. Har lång och varierande erfarenhet i arbetslivet, som företagare i flera år, som anställd i privat, kommunal och statlig tjänst. Jag kan därför vara till nytta i olika branscher.