Innovation

Kan jag hjälpa dig?

Över 600 idéer har passerat mig via olika uppdrag. Att få ta del av ínnovativa idéer, från de enkla till de komplexa är fantastiskt roligt.

Tidigare uppdrag och egen erfarenhet

Innovationsrådgivare, handläggare av riskkapital, processledare m m. Uppväxt med en innovatör, min far som gav mig ett piano när han "sålt" sin första uppfinning. Det har satt sina spår! I vårt gemensamma företag utvecklades plåtkonstruktioner som ytter- och innertak. 

Här är ett exempel på en innovation. Dock inte en av de jag varit inblandad i. "Robot i stället för ryttare" i lopp för kameler.