DISC

Vill du att kommunikation mellan medarbetare ska ske utan konflikter. Vill du få en kundrelation som varar länge och ger lönsamhet

Färgspråket DISC ger insikt och förståelse för våra olika beteenden. Förbättrar arbetsklimatet och effektiviserar.

Verktygeni pussel DISC och drivkrafter från Ensize används vid föreläsningar och analyser. Med lång och varierande erfarenhet i arbetslivet kan föreläsningar anpassas till just era behov

Monica Viklund