ViklundM_016-bw_web

Jag hjälper gärna till, hör av dig


Nyfikenhet har gett mig en bred erfarenhet som du kan ha nytta av. Fråga mig och jag säger ärligt om jag kan hjälpa dig. Med en bakgrund inom sälj, utbildning, starta eget, affärs-och innovationsrådgivning och mycket mer, så har jag en helikoptervy och saknar skygglappar. 

Tidigare anställningar som affärsutvecklare och innovationsrådgivare hos ALMI, näringslivsansvarig i Lessebo kommun, uppdrag som verksamhetsledare hos Nyföretagarcentrum och lång erfarenhet som egenföretagare gör att jag har stor förståelse för småföretag.

Som partner till Colix AB kan jag stå till tjänst med en bra app. En app som är möjlig att skaffa och hantera till låg kostnad. Se exemplet appen "Folkets Hus Hovmantorp". 

Monica

Nytt från Minn´s Facebook