Välkommen till Minn


Vad kan jag hjälpa till med? Ja nästan allt som rör utbildning och utveckling av affär och idé. Har introducerat nya produkter på marknaden, arrangerat näringslivsgala och mycket annat.


Med en bakgrund som rådgivare och utbildare i affärsutveckling, marknadsföring och innovationsutveckling kan jag se helheten. 


Senaste uppdraget är att handleda en Mentorring i Jönköping

och en i Halmstad. Se http://uppfinnare.se


Monica Viklund