Välkommen till Minn


Vad kan jag hjälpa till med? Ja nästan allt som rör utbildning och utveckling av affär och idé. 


Med en bakgrund som rådgivare och utbildare i affärsutveckling, marknadsföring och innovationsutveckling kan jag se helheten. 


Senaste uppdraget är att handleda en mentorring i Jönköping. Se http://uppfinnare.se


Monica Viklund